EGZAMIN WSTĘPNY 2021

2021-09-25 23:49 #

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2021 r.

Wyniki wg kodu z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 25 września 2021 roku.


2021-08-13 13:32 #

Wytyczne MS i GIS - egzamin wstępny na aplikację notarialną 2021


2021-05-26 13:41 #

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2021 r


2021-03-30 13:23 #

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2021 r.


2021-01-12 15:55 #

Egzaminy wstępne na aplikacje w 2021 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą w roku 2021 jest planowane na dzień 25 września 2021 r. (sobota).

Ogłoszenia o egzaminach wstępnych, o których mowa w art. 75c ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, art. 333 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 71d § 1 ustawy – Prawo o notariacie oraz art. 68 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, Minister Sprawiedliwości zamieści w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.