EGZAMIN WSTĘPNY 2022

2022-09-25 02:16 #

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2022 r.

Wyniki wg kodu z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 24 września 2022 roku.


2022-04-21 10:54 #

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2022 r.


2022-03-25 13:31 #

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2022


2019-12-23 14:03 #

Egzaminy wstępne na aplikacje w 2022 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą w roku 2022 jest planowane na dzień 24 września 2022 r. (sobota).

Ogłoszenia o egzaminach wstępnych, o których mowa w art. 75c ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, art. 333 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 71d § 1 ustawy – Prawo o notariacie oraz art. 68 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, Minister Sprawiedliwości zamieści w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.