KOLOKWIUM

2021-02-11 11:57 #

Uchwała w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów notarialnych

Informujemy, że uchwałą nr 853/II/2021 Rady Izby Notarialnej w Katowicach z dnia 10 lutego 2021 roku wyznaczono termin kolokwium dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Katowicach z naboru 2018, na dzień 22 maja 2021 roku na godz. 10.00.


2020-05-28 15:03 #

ODWOŁANIE KOLOKWIUM

Informujemy, że Rada Izby Notarialnej w Katowicach działając na podstawie art. 31zzf ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz. 875) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz. U. 2020 r. poz. 889), uchwałą nr 607/V/2020 z dnia 27 maja 2020 r. postanowiła o odwołaniu kolokwium dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Katowicach z naboru 2017, wyznaczone na dzień 30 maja 2020 roku na godzinę 10.00.


2020-04-09 13:34 #

Zmiana terminu kolokwium

Informujemy, że Rada Izby Notarialnej w Katowicach na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2020 roku postanowiła o zmianie terminu kolokwium przeprowadzanego dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Katowicach z naboru 2017 ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a§1 ustawy Prawo o notariacie, z wyznaczonego uchwałą RIN w Katowicach nr 561/II/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku dnia 16 maja 2020 roku na dzień 30 maja 2020 roku.


2020-02-13 10:47 #

Uchwała w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów notarialnych

Informujemy, że uchwałą nr 561/II/2020 Rady Izby Notarialnej w Katowicach z dnia 12 lutego 2020 roku wyznaczono termin kolokwium dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Katowicach z naboru 2017, na dzień 16 maja 2020 roku na godz. 10.00.


2017-04-04 13:51 #

Uchwała w sprawie regulaminu kolokwium dla aplikantów notarialnych

Uchwała nr 11/IV/2018 Rady Izby Notarialnej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany treści regulaminu kolokwium dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Katowicach ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a § 1 ustawy Prawo o notariacie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 279/I/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku.


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.