ZESPÓŁ DS. NADZORU

Zgodnie z Ustawą Prawo o notariacie, nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych lub wojewódzkich,
 • przez wyznaczone osoby.
Nadzór nad notariuszami na obszarze właściwości izby notarialnej wykonuje również rada izby przez:
 • swoich członków,
 • wyznaczonych w tym celu notariuszy nie będących członkami rady,
 • emerytowanych notariuszy.
W ramach nadzoru, w każdej kancelarii przeprowadza się wizytację co najmniej raz na 4 lata.

Wizytatorzy:


 • not. Grażyna Buła
 • not. Dariusz Celiński
 • not. Renata Ciastoń
 • not. Jacek Darowski
 • not. Adriana Górzny
 • not. Marcin Gregorczyk
 • not. Bożena Grzebieluch
 • not. Agnieszka Jędzura
 • not. Marzena Kubacka-Filas
 • not. Aleksandra Lesiak
 • not. Krzysztof Madej
 • not. Wojciech Małachowski
 • not. Halina Mikołajczyk
 • not. Jolanta Nowakowska
 • not. Jolanta Pawłowska
 • not. Adriana Pliżga-Wojtunik
 • not. Ewa Pluta
 • not. Michał Pośpiech
 • not. Adam Sadowski
 • not. Dagmara Skowrońska
 • not. Krzysztof Śmieja
 • not. Jacek Turski
 • not. Marek Wieczorek
 • not. Jacek Wojdyło

Skład Zespołu ds. Nadzoru, poza wizytatorami, uzupełniają także członkowie Rady Izby Notarialnej w Katowicach, niebędący wizytatorami:


 • not. Dominika Deda
 • not. Szymon Kołodziej
 • not. Przemysław Michalewicz
 • not. Marcin Truszkowski
 • not. Piotr Wojdyło

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Marta Sosada2011-02-09 12:00
Ostatnia zmiana:Ewa Warzecha2024-03-18 15:45
Publikacja:Marta Sosada2011-02-07 13:03


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.